Cara Hak Cipta Poster

Seni poster yang anda buat adalah milik anda dan milik anda sahaja. Undang-undang hak cipta melarang orang lain menggunakan gambar poster anda tanpa kebenaran anda. Anda adalah satu-satunya yang boleh menerbitkan, menghasilkan semula, mengubah, menyalin atau menggunakan poster dengan sesuka hati secara sah. Walaupun perlindungan hak cipta untuk poster anda adalah automatik, ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk memperkuat perlindungan yang diberikan oleh hak cipta.

1

Buat salinan poster anda dengan mencetaknya di atas kertas atau menyimpannya sebagai fail elektronik. Hak cipta hanya melindungi karya yang berbentuk nyata - iaitu karya yang dapat dirasakan oleh pancaindera. Konsep untuk poster yang anda miliki tidak dilindungi oleh hak cipta, tetapi setelah poster itu benar-benar dibuat, dalam bentuk cetak atau elektronik, perlindungan hak cipta adalah segera dan automatik. Tidak diperlukan tindakan lebih lanjut untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, tetapi Anda dapat mengambil langkah tambahan untuk memperkuat status hak cipta poster.

2

Letakkan notis hak cipta pada poster anda di lokasi yang tidak mencolok tetapi kelihatan, seperti di sudut kanan bawah. Gunakan format notis hak cipta standard: simbol hak cipta ("C" dalam bulatan) diikuti dengan nama Anda dan tarikh poster dibuat. Notis hak cipta, walaupun tidak diperlukan, memberi tahu orang lain bahawa karya itu dilindungi oleh hak cipta.

3

Pertimbangkan untuk mendaftarkan poster anda ke Pejabat Hak Cipta AS di perkhidmatan pendaftaran dalam taliannya. Isi borang pendaftaran dengan nama dan maklumat hubungan anda, bayar yuran pendaftaran dalam talian $ 35 dan muat naik salinan poster anda.

Tidak perlu mendaftarkan poster anda, tetapi meletakkan karya tersebut di pangkalan data Pejabat Hak Cipta rasmi, di mana orang lain dapat mencari karya tersebut, mengenal pasti anda sebagai pengarangnya, dan menghubungi anda untuk mendapatkan kebenaran untuk menggunakan poster tersebut. Pendaftaran juga memberi faedah sah. Sebagai contoh, ini membolehkan anda mengemukakan tuntutan pelanggaran hak cipta ke pengadilan jika orang lain menggunakan poster anda tanpa izin anda.

4

Pertimbangkan untuk mendaftarkan poster anda dengan perkhidmatan Hak Kekayaan Intelektual di bawah Perlindungan Kastam dan Sempadan AS. Anda boleh mendaftar dalam talian dalam proses yang serupa dengan pendaftaran di Pejabat Hak Cipta; yuran di Kastam adalah $ 190. Anda mesti mendaftar terlebih dahulu dengan Pejabat Hak Cipta sebelum dapat mendaftar di Bea Cukai.

Pendaftaran dengan kantor Bea Cukai menempatkan poster Anda di dalam pangkalan data mereka dan memberi tahu pemeriksa Kastam agar mengawasi impor poster anda yang tidak sah yang mungkin melanggar hak cipta anda.