Bagaimana Mengira Keuntungan Vs. Kos

Keuntungan perniagaan adalah jumlah wang yang tersisa setelah syarikat membayar kos dan perbelanjaannya. Kos adalah perbelanjaan yang terlibat dalam pengembangan, pembuatan dan penjualan produk dan perkhidmatan perniagaan. Kos perniagaan mempunyai kesan yang besar terhadap keuntungan keseluruhan perniagaan dan, apabila tidak dikendalikan, boleh menjadi penyebab kegagalan perniagaan untuk memperoleh keuntungan. Mengira keuntungan perniagaan berbanding kosnya dapat membantu menentukan apakah kos tersebut memerlukan kajian dan penyemakan.

1

Gunakan penyata pendapatan terkini perniagaan untuk mengenal pasti jumlah keuntungan dan jumlah kos dengan cepat. Konfigurasikan jumlah keuntungan dan kos secara manual jika penyata pendapatan tidak tersedia dan periksa ketepatan maklumat penyata.

2

Kenal pasti kos perniagaan. Tambahkan semua perbelanjaan yang dikeluarkan sebagai hasil perniagaan, termasuk perbelanjaan pengembangan dan liabiliti, perbelanjaan gaji dan pentadbiran, kos buruh, pinjaman dan perbelanjaan penjualan.

3

Hitung untung bersih perniagaan dengan mengenal pasti terlebih dahulu keuntungan kasar perniagaan. Konfigurasikan kos barang yang dijual dengan menambahkan jumlah inventori permulaan kepada kos pembelian dan tenaga kerja, dan kemudian tolak jumlah itu dari nilai inventori akhir. Hitung untung kasar dengan mengurangkan penjualan bersih perniagaan dari kos barang yang dijual.

4

Tentukan keuntungan bersih perniagaan dengan mengurangkan jumlah keuntungan kasar perniagaan dari jumlah perbelanjaannya. Kurangkan jumlah cukai pendapatan perniagaan dari keuntungan bersih untuk mengenal pasti jumlah keuntungan bersih selepas cukai.

5

Gunakan maklumat keuntungan dan kos untuk menentukan sama ada perniagaan itu beroperasi dengan cekap dan memperoleh semua potensi pendapatannya. Gunakan nisbah margin keuntungan perniagaan untuk membantu mengenal pasti kecekapannya. Hitung margin keuntungan dengan membahagikan keuntungan bersih perniagaan dengan penjualan bersihnya, yang membandingkan pendapatan selepas perbelanjaan dengan jumlah penjualannya. Kaji perbelanjaan, kos dan harga perniagaan dengan teliti jika margin keuntungan menghasilkan kadar peratusan yang rendah, seperti di bawah 15 persen, kerana ini bermaksud bahawa perniagaan memperoleh pendapatan yang sangat sedikit dengan setiap penjualan produk.