Cara Membuat Rancangan Visi Perniagaan

Rancangan perniagaan anda menentukan kerja yang ingin dilakukan oleh syarikat anda. Satu elemen, pernyataan visi, menggariskan tujuan, keperluan dan tujuan anda di awal rancangan. Membangunkan visi untuk rancangan anda melibatkan mengenal pasti keperluan perniagaan anda sehingga anda dapat menyatakan niat anda dengan jelas. Melakukannya akan membolehkan anda mendapatkan tajaan perniagaan. Memperoleh dana dan pelaburan untuk usaha anda sering bergantung pada kemampuan anda untuk menyatakan matlamat anda secara realistik. Dengan menentukan visi dan keperluan anda di muka, anda dapat mencegah perubahan terhadap keperluan anda. Keperluan yang sentiasa berubah menyebabkan pengerjaan semula dan pembaziran sumber yang berharga dan mahal. Membuat rancangan visi perniagaan yang menarik memastikan perniagaan anda mendapat dana dan sumber yang anda perlukan untuk menjayakan perniagaan anda.

1

Kenali pelbagai jenis keperluan. Keperluan perniagaan menentukan objektif perniagaan anda. Keperluan pengguna menyenaraikan tugas yang mesti dilakukan oleh pengguna dengan produk atau perkhidmatan anda. Keperluan fungsional menerangkan bagaimana produk anda akan bertindak dalam keadaan tertentu.

2

Menjalankan penyelidikan yang kompetitif. Kaji keterangan mengenai produk semasa atau yang bersaing. Baca mengenai standard industri atau peraturan kerajaan. Menganalisis laporan masalah meja bantuan untuk mengenal pasti masalah sokongan. Temu ramah pihak berkepentingan anda atau bakal pelabur untuk mendapatkan idea. Kenal pasti data kuantitatif atau statistik yang boleh anda gunakan dalam penyataan visi anda untuk membuatnya dapat dipercayai.

3

Menetapkan teknik untuk pengumpulan, analisis, spesifikasi dan pengesahan keperluan. Lakukan tinjauan atau jalankan kumpulan fokus dengan wakil dari kumpulan pengguna untuk mendapatkan keperluan daripada bakal pelanggan. Pastikan anda memahami tugas dan objektif pelanggan. Fahami dari perspektif mereka kepentingan relatif atribut produk. Tentukan keutamaan pelaksanaan supaya anda dapat menerjemahkan keperluan pelanggan anda ke dalam spesifikasi bertulis. Kaji penemuan anda dengan pasukan pembangunan anda.

4

Tulis pernyataan penglihatan anda. Pastikan untuk menyebut siapa sasaran pelanggan anda, apa yang mereka perlukan, nama produk atau perkhidmatan anda, kategori produk dan faedah utama. Penyataan anda juga harus menyebutkan alternatif alternatif kompetitif anda dan bagaimana produk atau perkhidmatan anda cukup berbeza.

5

Pilih teknik yang sesuai untuk mewakili keperluan projek anda dan nilaikan penyataan anda untuk kesamaran dan masalah lain. Dokumentasikan hasil anda dalam rancangan perniagaan anda, dan kembangkan persembahan dan skrip yang menyertainya untuk menyampaikan idea anda kepada bakal pelabur.