Apakah Tujuan Invois Jualan?

Penjual memberikan invois penjualan kepada pelanggan setelah pengguna membayar barang atau perkhidmatan yang diterima. Ini adalah dokumentasi bertulis atau elektronik transaksi dari peniaga ke pengguna. Penting bagi syarikat untuk memiliki bukti semua penjualan, untuk melindungi diri mereka sendiri dan juga untuk tujuan penyimpanan rekod.

Penyimpanan rekod

Tujuan paling asas bagi invois penjualan adalah menyimpan rekod penjualan. Ini menyediakan cara untuk mengesan tarikh barang dijual, berapa banyak wang dibayar dan hutang yang belum dijelaskan. Invois adalah alat yang tidak ternilai untuk perakaunan. Ia juga dapat mengesan pekerja mana yang membuat penjualan dan barang yang mereka jual.

Tujuan Cukai

Kerajaan tidak mempunyai sistem atau templat yang ditetapkan untuk jenis invois yang seharusnya dimiliki oleh perniagaan. Walau bagaimanapun, untuk tujuan cukai, adalah mustahak untuk merekod dan mengekalkan semua invois penjualan. Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri mencadangkan pemilik perniagaan kecil menyimpan ringkasan semua transaksi perniagaan, yang mana invois adalah bahagian penting. Ini membantu syarikat dalam memfailkan cukai, memastikan jumlah yang tepat dibayar dan mengelakkan audit.

Undang-undang

Invois penjualan membantu melindungi pemilik perniagaan kecil dari tuntutan undang-undang sipil atau penipuan kecil. Invois menunjukkan bahawa barang atau perkhidmatan tertentu diberikan pada waktu tertentu. Invois dengan tandatangan pelanggan terbukti sangat berharga, kerana ia menggambarkan perjanjian antara vendor dan pelanggan. Tanpa invois, tidak ada catatan bahawa penjualan itu berlaku, yang juga membuka perniagaan hingga konflik mengenai harga.

Pemasaran

Syarikat yang memantau semua invois penjualan dapat menggunakan maklumat tersebut untuk menargetkan pelanggannya. Sebagai contoh, perniagaan boleh memasukkan data seperti tarikh penjualan, produk yang dijual dan jumlah penjualannya. Program komputer atau firma pemasaran kemudian dapat mengumpulkan maklumat untuk melihat waktu beli puncak, produk popular dan trend pendapatan. Ini terbukti berharga ketika mengembangkan strategi pemasaran perniagaan.