Apakah Proksi Pemegang Saham?

Proksi adalah ejen yang diberi kuasa untuk bertindak untuk orang lain. Biasanya proksi mendapat kebenaran bertulis dari orang lain untuk bertindak atau mengundi bagi pihak penandatangan, biasanya pada mesyuarat pemegang saham. Proksi pemegang saham akan mendapat kebenarannya melalui pernyataan proksi yang ditandatangani oleh pemegang saham, dengan arahan mengenai bagaimana pemegang saham ingin memilih.

Penyataan Proksi

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa menghendaki syarikat yang telah mengeluarkan sekuriti di bawah Seksyen 12 Akta Bursa Sekuriti 1934 untuk menghantar setiap pemegang saham penyata proksi sebelum mesyuarat pemegang saham. Kenyataan tersebut mengandungi maklumat yang diajukan kepada SEC sebelum meminta suara pemegang saham dalam pemilihan pengarah atau tindakan korporat lain. Sekiranya pemegang saham tidak akan menghadiri mesyuarat, dia boleh menandatangani pernyataan proksi dan mengembalikannya kepada proksi pemegang saham, yang membolehkan proksi memilih sahamnya untuknya semasa mesyuarat.