Jenis Gaya Kepimpinan Pengurusan

Kepimpinan pengurusan adalah mencari cara untuk memenuhi keperluan pekerja dan organisasi anda. Tidak ada satu gaya kepemimpinan pengurusan yang betul - gaya kepemimpinan terbaik adalah yang memenuhi cabaran yang anda hadapi dan keperluan orang yang anda pimpin. Pemimpin yang berkesan selalunya fleksibel dan dapat mengubah gaya kepemimpinan mereka agar sesuai dengan keadaan yang berubah.

Gaya Klasik

Gaya kepemimpinan klasik menggambarkan seberapa banyak kawalan yang diberikan oleh pemimpin kepada mereka yang berada di bawahnya. Sebagai contoh, dalam gaya kepemimpinan laissez-faire, pengurus memberikan sedikit arahan kepada pekerja bawahan dan membolehkan mereka meneruskan sesuatu. Gaya ini berfungsi paling baik apabila pekerja terlatih dan bermotivasi. Sebaliknya, gaya kepemimpinan autokratik adalah di mana para pemimpin memberikan kawalan ke atas kebanyakan aspek pekerjaan dan memberi sedikit ruang kepada pekerja untuk membuat cadangan atau berfikir sendiri. Gaya kepemimpinan partisipatif menekankan kerja berpasukan dan mengajak pekerja untuk bekerjasama untuk membantu menyelesaikan masalah dan meningkatkan prestasi.

Gaya Transformasi

Teori gaya kepemimpinan transformasional pertama kali dikembangkan oleh ahli akademik James McGregor Burns dan Bernard Bass, yang menjelaskan dalam buku mereka bagaimana pemimpin dapat membawa perubahan dalam organisasi dan pekerja. Pemimpin transformasional mempunyai visi ke mana mereka mahu syarikat itu pergi dan karisma dan kemahiran untuk melaksanakan visi itu. Kepemimpinan transformasional juga berkaitan dengan gaya kepemimpinan karisma, di mana pemimpin banyak memberi inspirasi melalui karisma peribadi mereka, dan dengan gaya kepemimpinan berwawasan, di mana pemimpin menetapkan visinya untuk organisasi dan memberi inspirasi kepada orang lain untuk mencapai visi itu. Gaya kepimpinan transformasional berfungsi dengan baik dalam perniagaan keusahawanan.

Gaya Partisipatif

Beberapa gaya kepemimpinan memberi tumpuan kepada penyertaan. Salah satunya ialah gaya kepemimpinan demokratik. Dalam gaya ini, pemimpin menggunakan pengetahuan dan kemahiran individu pekerja untuk membantu membina konsensus ke arah mana organisasi harus bergerak. Gaya ini sesuai apabila terdapat beberapa arah yang dapat diambil oleh organisasi. Gaya kepimpinan afiliasi menekankan kerja berpasukan. Dengan gaya ini. pemimpin berfungsi untuk meningkatkan kerja berpasukan dan meningkatkan komunikasi dan semangat. Gaya ini dapat membantu syarikat di mana pekerja menjadi tidak puas hati kerana komunikasi yang buruk.

Pemimpin yang kuat

Beberapa gaya kepemimpinan bergantung pada keperibadian pemimpin untuk arahan. Gaya kepemimpinan yang bergantung pada pemimpin yang kuat termasuk langkah pantas, di mana pemimpin menetapkan standard tinggi dan mungkin obsesif untuk mencapai. Michael Dell, dari komputer Dell yang berpusat di Texas, telah digambarkan sebagai pemimpin penentu langkah untuk fokus berterusannya dalam mengembangkan perniagaan. Dalam gaya kepemimpinan yang memerintah, pemimpin "memerintahkan" pekerja dengan cara tentera. Gaya ini mungkin berguna dalam situasi krisis. Dalam gaya kepemimpinan bimbingan, pemimpin bekerja satu persatu dengan pekerja untuk mengarahkan mereka dan meningkatkan prestasi.