Dasar Disiplin Tempat Kerja

Dasar dan jangkaan korporat menjadikan syarikat berjalan lancar, tetapi kadang-kadang anda mungkin menghadapi pekerja yang melanggar peraturan di tempat kerja. Dasar disiplin di tempat kerja menetapkan kaedah yang adil untuk menangani pekerja yang berkelakuan tidak wajar, sama ada pelanggaran itu kecil, seperti pelanggaran kod pakaian, atau besar, seperti gangguan. Mendisiplinkan pekerja yang tidak betul boleh menyebabkan tuduhan diskriminasi atau perlakuan tidak adil.

Tujuan

Dasar disiplin di tempat kerja mengenal pasti prosedur standard untuk mendisiplinkan pekerja untuk insiden tertentu yang bertentangan dengan polisi syarikat lain. Oleh itu, anggota kakitangan tahu apa yang diharapkan sekiranya mereka melanggar salah satu peraturan yang telah ditetapkan, yang boleh menjadi pencegah tingkah laku yang tidak betul di tempat kerja. Dasar yang ditentukan dengan betul juga memastikan bahawa kedua-dua pegawai pengurusan dan penyelia mempunyai kaedah yang diluluskan oleh syarikat untuk berurusan dengan pekerja yang melanggar peraturan.

Menetapkan Dasar

Sebelum anda menulis polisi disiplin tempat kerja anda, tinjau buku panduan pekerja semasa atau sumber peraturan lain yang telah anda tetapkan untuk pekerja. Pastikan peraturan tersebut dinyatakan dengan jelas, adil dan dapat diakses oleh semua pekerja untuk rujukan. Sekiranya pekerja disatukan atau mempunyai perjanjian tawar-menawar kolektif, periksa kontrak tersebut untuk menentukan sama ada mereka mempunyai garis panduan mengenai disiplin dan bagaimana ia ditangani. Susun polisi disiplin dengan mengambil kira faktor-faktor ini. Polisi biasanya merangkumi tahap disiplin yang berbeza-beza untuk merangkumi pelbagai tahap pelanggaran.

Jenis Disiplin

Amaran lisan adalah bentuk disiplin paling ringan yang ditawarkan di tempat kerja kerana pengurus hanya menegur atau membetulkan pekerja, biasanya dalam suasana peribadi untuk menghormati privasi pekerja. Langkah seterusnya mungkin melibatkan amaran bertulis yang dimasukkan ke dalam fail tetap pekerja. Dalam beberapa kes, pelanggaran mungkin memerlukan penangguhan dari tugas kerja atau masa percubaan untuk memastikan bahawa pekerja tidak melanggar peraturan yang sama lagi. Akibat yang paling serius adalah pemberhentian kerja.

Petua Pelaksanaan

Semua kakitangan mesti menerima salinan polisi disiplin supaya mereka menyedari kemungkinan akibat tindakan mereka. Semua pekerja dengan peranan pengurusan memerlukan pemahaman yang terperinci mengenai perincian polisi dan bagaimana ia dilaksanakan. Tekankan perlunya penggunaan dasar yang konsisten untuk mengelakkan aduan diskriminasi atau kelonggaran. Segala disiplin yang digunakan dengan pekerja perlu disertakan dokumentasi yang kemudian dimasukkan ke dalam fail pekerja. Dokumentasi harus menggariskan tindakan pekerja yang memberi inspirasi kepada disiplin dan bagaimana ia ditangani. Sekiranya pekerja terus mengalami masalah disiplin, dokumentasi menetapkan corak dan menunjukkan bagaimana anda telah berusaha membetulkan masalah tersebut.