Cara Menutup Nombor ID Cukai

Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri mengeluarkan nombor ID Wajib Pajak, juga dikenal sebagai Nombor Pengenalan Majikan, kepada organisasi dan perniagaan sebagai alternatif Nombor Jaminan Sosial untuk membuat akaun cukai. IRS tidak membatalkan atau menetapkan semula nombor ID Wajib Pajak. Walau bagaimanapun, organisasi dapat menutup nombor ID Wajib Pajaknya dengan menulis surat ke IRS dan mengemukakan permintaan bertulis untuk menutup akaun.

1

Tulis sepucuk surat yang menyatakan nama sah lengkap organisasi, nombor ID Wajib Pajak organisasi, alamat perniagaan dan alasan anda ingin menutup akaun ID Wajib Pajak anda dengan IRS.

2

Cari Notis Tugasan EIN organisasi anda. Ini adalah sijil yang anda terima dari IRS pada masa organisasi anda membuka akaun ID Pembayar Cukai anda. Sekiranya anda tidak dapat mencari dokumen ini, anda masih boleh mengemukakan permintaan anda tanpa memasukkan Notis Penugasan EIN.

3

Hantarkan surat dan salinan Pemberitahuan Tugasan EIN Organisasi anda ke: Perkhidmatan Hasil Dalaman, Cincinnati, Ohio 45999