Tujuan Mesyuarat Kumpulan Fokus

Kumpulan fokus mengarahkan keputusan banyak organisasi, termasuk perniagaan kecil, dengan berkongsi pendapat dan memberi maklum balas mengenai produk dan perkhidmatan. Mesyuarat kumpulan fokus mengikuti format berstruktur yang diketuai oleh fasilitator yang bersedia. Objektif fasilitator adalah untuk mendapatkan maklumat terbaik dan terperinci mengenai subjek yang dipilih. Tidak seperti sesi sumbang saran, perjumpaan kumpulan fokus tetap tertumpu pada satu topik di mana fasilitator membincangkannya dengan menggunakan soalan yang jelas dan jelas.

Pengumpulan data

Kumpulan fokus mengumpulkan data statistik mengenai sasaran atau pasaran khusus. Penemuan kumpulan mendedahkan perincian penting seperti perubahan tabiat membeli atau pendapat mengenai trend pasaran. Pengumpulan data dilakukan melalui sesi rakaman dan pemprosesan dan temu ramah susulan. Fasilitator memberikan soalan terbuka yang mengundang respons terperinci dari penyumbang mesyuarat. Juga, semasa pemprosesan maklumat, kata kunci dan frasa dikumpulkan untuk penyelidikan lebih lanjut. Corak percakapan, tema berulang dan perspektif baru adalah jenis data lain yang dikumpulkan.

Pendapat Produk

Beberapa perniagaan kecil menggunakan mesyuarat kumpulan fokus untuk mendapatkan pendapat mengenai produk mereka. Tidak seperti tinjauan produk generik, fasilitator berpeluang untuk "meneliti" maklum balas dengan segera dan mencari lebih banyak maklumat. Contohnya, jika respons peserta adalah, "Saya tidak menyukai produk", fasilitator boleh bertanya, "Apa sebab No. 1 anda tidak menyukai produk ini?" Fasilitator meminta spesifikasi seperti "Apa yang membuat widget ini berjaya?" atau "Apakah peranan kos produk dalam keputusan pembelian anda?"

Interaksi Kumpulan

Salah satu tujuan untuk perjumpaan kumpulan fokus adalah memanfaatkan dinamik interaksi kumpulan. Semasa interaksi berkumpulan, peserta dapat memberi respons terhadap pendapat orang lain. Peluang untuk membenarkan dan mendengar idea kontra memberikan perniagaan yang lebih mendalam mengenai pemikiran sebenar penonton. Tetapan interaksi kumpulan membolehkan peserta memunculkan perkara yang mungkin dilupakan atau dilupakan. Interaksi kumpulan memastikan bahawa setiap topik diliputi secara menyeluruh.

Perspektif Tempatan

Tujuan lain dari perjumpaan kumpulan fokus adalah untuk memberikan perspektif tempatan. Kadang-kadang, idea perniagaan kecil kelihatan baik di atas kertas tetapi perspektif tempatan dari kumpulan fokus dapat menunjukkan perkara yang dilupakan. Perspektif tempatan mengenai inisiatif memberi kredibiliti kepada idea dan memunculkan perkara yang mungkin diabaikan oleh syarikat. Kunci ini menjadikan format kumpulan fokus tidak ternilai bagi perniagaan, bahkan kempen politik. Mengumpulkan peserta dari sekitar kawasan setempat akan memberikan kanvas yang lebih luas mengenai pendapat sebenar dari bandar, daerah atau kejiranan.