Apa yang Boleh Dihapus oleh Subkontraktor pada tahun 1099-nya?

Subkontraktor dianggap pemilik perniagaan bebas dan mesti mengesan semua pendapatan dan perbelanjaan yang dihasilkan sebagai hasil operasi perniagaan. Selain bahan atau alat yang dibeli sehubungan dengan projek apa pun, subkontraktor boleh memotong kos lain untuk menjalankan perniagaan, termasuk sewa pejabat atau penggunaan pejabat di rumah, penggunaan perniagaan kenderaan peribadi atau perbelanjaan perjalanan perniagaan ketika melakukan perjalanan jauh dari rumah.

Bahan dan Alat

Subkontraktor bebas kerap membeli bahan dan peralatan yang berkaitan dengan projek khusus mereka. Perbelanjaan untuk bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan boleh ditolak secara langsung dari pendapatan bercukai pada penyata cukai anda. Peralatan juga boleh dipotong, tetapi jika ada peralatan yang mempunyai jangka hayat lebih dari satu tahun, keseluruhan jumlah pembelian mungkin tidak layak ditolak pada tahun dibeli. Peraturan khas untuk susutnilai perbelanjaan mungkin berlaku. Bercakap dengan profesional cukai anda mengenai pemotongan segera perbelanjaan peralatan.

Ruang Pejabat

Subkontraktor boleh memotong perbelanjaan untuk penyewaan ruang pejabat sama seperti pemilik perniagaan lain. Sekiranya subkontraktor menjalankan perniagaan dari kediamannya, IRS membenarkan Pemotongan Home Office untuk bahagian rumah yang digunakan untuk tujuan perniagaan. Untuk menggunakan Pemotongan Home Office, pejabat rumah mestilah tempat khusus di mana anda menjalankan aktiviti perniagaan secara berkala dan eksklusif. Penggunaan eksklusif bermaksud bahagian rumah anda yang digunakan untuk perniagaan mesti dikhaskan untuk perniagaan. Penggunaan secara teratur bermaksud aktiviti perniagaan berlaku secara berkala dan bukan secara sporadis.

Penggunaan Perniagaan Kereta Peribadi

Sekiranya subkontraktor menggunakan kereta peribadi untuk tujuan perniagaan, perbelanjaan untuk sebahagian penggunaan perniagaan mungkin layak dipotong. Terdapat panduan IRS khusus untuk pemotongan perbelanjaan operasi kenderaan, termasuk syarat bahawa kereta itu dimiliki oleh pembayar cukai. Kenderaan yang disewa tidak layak untuk pemotongan perbelanjaan sebenar, dan pemotongan jarak tempuh IRS standard mesti digunakan. Rujuk kepada penasihat cukai anda mengenai kaedah potongan mana yang sesuai dengan keadaan anda.

Perjalanan Perniagaan

Subkontraktor yang pergi dari rumah untuk projek boleh memotong perbelanjaan perjalanan yang berkaitan dengan penyata cukai pendapatan. Sebagai tambahan kepada projek tertentu, perjalanan yang berkaitan dengan perniagaan boleh merangkumi pertemuan pelanggan, persidangan atau aktiviti berkaitan perniagaan lain. Semua perjalanan mesti memenuhi definisi IRS yang biasa dan perlu untuk menjalankan perniagaan dan kos yang berpatutan. Subkontraktor harus menyimpan resit untuk semua perjalanan, seperti penginapan di hotel, makanan yang berkaitan dengan perniagaan dan perbelanjaan tempat letak kereta, serta catatan batu perjalanan.