Cara Mengira Variasi Harga Tenaga Kerja Langsung

Perniagaan menilai kos produk mereka secara berkala. Memahami kos ini membantu syarikat membuat keputusan harga dan mengira potensi keuntungannya. Setiap tahun syarikat membuat anggaran, yang membantu syarikat mengembangkan kos standard untuk tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk mengeluarkan produknya. Setiap bulan syarikat mengira kos buruh langsungnya yang sebenarnya. Perbezaan antara kos sebenar dan standard mewakili varians. Salah satu komponen varians buruh langsung terdiri daripada varians harga buruh langsung. Variasi harga buruh langsung mengira kesan perubahan kadar buruh berbanding dengan kadar buruh standard.

1

Dapatkan jumlah jam bekerja dari jabatan gaji. Dapatkan semula kadar tenaga kerja sebenar dari jabatan sumber manusia.

2

Gandakan jumlah jam dengan jam sebenar bagi setiap pekerja. Tambahkan jumlah ini bersama-sama untuk menentukan jumlah dolar buruh langsung sebenar.

3

Dapatkan semula kadar buruh standard dari anggaran buruh langsung. Gandakan waktu buruh sebenar dengan kadar buruh standard. Ini sama dengan kos buruh standard.

4

Kurangkan kos buruh standard dari dolar buruh langsung sebenar. Ini sama dengan perbezaan harga buruh langsung.