Berapa Banyak Kerugian yang Dapat Anda Sertakan dengan S Corporation?

Semasa memulakan perniagaan, anda boleh memilih dari beberapa jenis formasi undang-undang, termasuk syarikat S, yang sering disukai kerana perlindungan undang-undang dan faedah cukai yang diberikannya. Sebagai contoh, pemegang saham boleh memilih untuk memperoleh pendapatan dan kerugian daripada syarikat itu ke cukai pendapatan peribadi mereka untuk mengelakkan cukai berganda syarikat C. Kod Hasil Dalam Negeri mengehadkan jumlah kerugian yang mungkin dituntut oleh pemegang saham syarikat S pada tahun cukai tertentu. Tiga batasan kerugian utama adalah yang diletakkan berdasarkan stok, aktiviti berisiko dan aktiviti pasif.

Penentuan Liabiliti Cukai Pemegang Saham S Corporation

Untuk menentukan cukai yang terhutang oleh pemegang saham syarikat S untuk tahun ini, Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri mengambil kira bahagian pro rata pemegang saham daripada jumlah pendapatan, kerugian, pemotongan dan kredit korporat, serta pendapatan kasar ditolak potongan yang dibenarkan kepada syarikat di bawah Seksyen 1366 Kanun Hasil Dalam Negeri.

Batasan Asas Saham

Jumlah kerugian dan pemotongan bagi mana-mana tahun kena cukai tidak boleh melebihi jumlah asas pelarasan saham pemegang saham dalam syarikat S untuk tahun kena cukai dan asas penyesuaian pemegang saham dalam jumlah yang terhutang kepada pemegang saham oleh syarikat. Asas yang diselaraskan adalah pelaburan tunai atau harta tanah yang dimiliki pemegang saham dalam saham syarikat seperti yang ditentukan menurut Seksyen 1366 dan 1367 (a) (1) dan (2) kod. Apabila kerugian pembayar cukai tidak diizinkan menurut batasan dasar yang diperuntukkan dalam Seksyen 1366, kerugian tersebut dapat dibawa ke tahun-tahun pajak berikutnya tanpa had sehingga pemegang saham tidak lagi memiliki stok di syarikat tersebut.

Had Kerugian Atas Risiko

Aktiviti berisiko adalah aktiviti yang dijalankan sebagai perdagangan, perniagaan atau pengeluaran pendapatan. Apabila pemegang saham syarikat S mengalami kerugian dari aktiviti berisiko, Seksyen 465 (a) dan (b) kod menghadkan kerugian pemegang saham kepada jumlah wang dan asas yang disesuaikan dari harta lain yang disumbangkan atau dipinjam oleh pemegang saham untuk aktiviti tersebut . IRS Publication 925 menyatakan bahawa jumlah berisiko juga dikurangkan dengan kerugian yang dibenarkan pada tahun-tahun pajak sebelumnya di bawah peraturan berisiko dan juga dapat dikurangkan kerana pembahagian yang diterima oleh pemegang saham dari aktiviti tersebut, pencirian semula hutang aktiviti, atau permulaan perjanjian berhenti-rugi atau aktiviti serupa. Sebarang kerugian tahun kena cukai yang tidak dibenarkan di bawah Seksyen 465 akan dianggap sebagai pemotongan untuk aktiviti tersebut pada tahun cukai berikutnya.

Batasan Aktiviti Pasif

Bahagian 469 kod mendefinisikan aktiviti pasif sebagai aktiviti yang melibatkan pelaksanaan perdagangan atau perniagaan di mana pembayar cukai tidak mengambil bahagian dalam operasi aktiviti secara berkala, berterusan dan besar. Aktiviti pasif merangkumi sebarang aktiviti sewa yang tidak dilindungi oleh pengecualian untuk pemilik perniagaan harta tanah yang dijelaskan dalam Seksyen 469 (c) (7). Pemegang saham mengalami kerugian aktiviti pasif apabila jumlah kerugian keseluruhan pemegang saham dari semua aktiviti pasif untuk tahun kena cukai melebihi jumlah pendapatan dari semua aktiviti pasif untuk tahun tersebut. Secara amnya, kerugian aktiviti pasif pada tahun yang dikenakan cukai tidak diizinkan untuk tahun yang dikenakan cukai itu kecuali jika pemegang saham layak mendapat elaun khas $ 25,000 untuk aktiviti harta tanah yang diperuntukkan dalam Bahagian 469 (i) kod.Sebarang kerugian yang tidak dibenarkan pada tahun kena cukai akan dianggap sebagai pemotongan atau kredit untuk aktiviti tersebut pada tahun cukai berikutnya.